Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)

Ansvar for indhold

Som udbyder af tjenester er vi jfr. § 7 afs.1 TMG ansvarlig for egne indhold på disse sider ifl. gældende love. Ifl. §§ 8 til 10 TMG er vi som udbyder af tjenester dog ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller gemte fremmede informationer eller forske efter omstændigheder, der giver mistanke om retstridige handlinger. Forpligtelser til fjernelse eller stop af brug af informationer ifl. almindelige gældende love er uberørt heraf. En sådan hæftelse kan dog først komme på tale, efter at tidspunktet for en konkret retstridig handling er blevet kendt. Bliver vi bekendt med tilsvarende retstridige forhold, vil vi omgående fjerne disse indhold.

Hæftelse for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne sider fra tredjemand, og vi har ingen indflydelse på disse siders indhold. Derfor kan vi heller ikke overtage nogen garanti for disse fremmede indhold. Ansvarlig for indholdene af disse linkede sider er altid den pågældende udbyder af siden. De linkede sider kontrolleres på tidspunktet for linkningen med henblik på evt. juridiske overtrædelser. Retsstridige indhold var på tidspunktet for linkningen ikke tilstede. En permanent indholdsmæssig kontrol af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete holdepunkter i en juridisk sårbarhed. Ved bekendtgørelse af retslige sårbarheder vil vi omgående fjerne sådanne links.

Ophavsret

Indholdet af denne hjemmesides indhold, som udbyderen står for, er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, bearbejdelse, udbredelse og enhver form for benyttelse udenfor grænserne for ophavsret kræver skriftlig tilladelse fra forfatteren hhv. producenten. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til private og ikke til kommercielle formål. Forsåvidt indholdet på denne side ikke stammer fra udbyderen, tages der hensyn til tredjemands ophavsrettigheder. Især vil tredjemands indhold som sådan kendetegnes. Skulle du alligevel blive opmærksom på misbrug af ophavsretten, beder vi om underretning. Får vi nys om lovmæssige overtrædelser, vil vi omgående fjerne sådanne indhold.

Kilder: Disclaimer eRecht24, eRecht24 Disclaimer