Erklæring om databeskyttelse

Databeskyttelse

Benyttelsen af vores hjemmeside er som regel mulig uden angivelse af personrelaterede data. Forsåvidt der afkræves personrelaterede data på vores sider (f.eks. navn, adresse eller email-adresser), sker dette såvidt muligt altid på frivillig basis. Disse data vil ikke blive videregivet til tredjemand uden din udtrykkelige tilladelse.

Vi henviser til, at der kan opstå sikkerhedsbrist ved datatransmission i internet (f.eks. ved kommunikation via mail). En fuldstændig beskyttelse af data mod tredjemand er ikke mulig.

Det modsiges udtrykkeligt at benytte offentliggjorte kontaktdata indenfor forpligtelsen om impressum via tredjemand til videresendelse af ikke udtrykkeligt krævet reklame og informationsmateriale. Udbyderne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retlige skridt i tilfælde af uopfordret tilsendelse af reklamer, f.eks. via spam-mails.

Erklæring om databeskyttelse for brugen af facebook-Plugins (Like-Button)

På vores sider er Plugins integreret for det sociale netværk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Du genkender Facebook-Plugins på Facebook-Logo eller "Like-Button" ("kan jeg lide") på vores side. Her finder du en oversigt over Facebook-Plugins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Hvis du besøger vores sider, sker der en direkte forbindelse via Plugin mellem din browser og facebook-serveren. Facebook modtager på denne måde informationen, at du har besøgt vores side via din IP-adresse. Hvis du klikker på facebook "Like-Button", mens du har logget dig på din facebook-account, kan du linke indholdet af vores side med din facebook-profil. Derved kan facebook ved besøget på vores sider finde din brugerkonto. Vi henviser til, at vi som udbyder af siden ikke har kendskab til indholdet af de overdragne data og deres benyttelse via facebook. Yderligere informationer finder du i erklæringen om databeskyttelse af facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php

Ønsker du ikke, at facebook kan finde din facebook brugerkonto efter dit besøg på vores sider, logger du dig af din facebook brugerkonto.

Erklæring om databeskyttelse for brugen af Google Analytics

DDenne hjemmeside gør brug af Google Analytics, som er en webanalysetjeneste af Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "Cookies", Tekstfiler, der gemmes på din pc og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Som regel overdrages de informationer, som Cookie genererer ved din benyttelse af hjemmesiden, til en af Googles servere i USA og gemmes dort. Aktiveres IP-anonymisierungen på denne hjemmeside bliver din Google IP-adresse af Google imidlertid forud reduceret inden for EU´s medlemsstater eller i et andet land, der har forpligtet sig inden for aftalen om det økonomiske samarbejde.

Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse transmitteret til en Google server i USA og reduceret der. På foranledning af udbyderen af denne internetside vil Google benytte disse informationer for at vurdere din benyttelse af hjemmesiden, for at sammenstille rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og for at give udbyderen af hjemmesiden yderligere tjenesteydelser forbundet med benyttelse af hjemmesiden og internettet. Den indenfor rammerne af Google Analytics transmitterede IP-adresse fra din browser vil ikke blive sammenført med andre Google data.

Du kan forhindre, at cookies gemmes ved at foretage en tilsvarende indstilling i din browser-software. Vi gør dog opmærksom på, at du således i givet fald ikke kan udnytte samtlige funktioner i fuldt omfang på denne hjemmeside. Derudover kan du forhindre registrering af de via Cookie producerede og via din brug af hjemmesiden relaterede data og den videre forarbejdelse af data (inkl. din IP-adresse) gennem Google. Dette gør du ved at downloade og installere følgende Browser-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Erklæring om databeskyttelse for brugen af Google Adsense

Denne hjemmeside gør brug af Google AdSense, en tjeneste til at stille reklameannoncer fra Google Inc. ("Google") i en større sammenhæng. Google AdSense anvender såkaldte "Cookies", tekstfiler, som gemmes på din pc og som muliggør en analyse af hjemmesidebrugen. Google AdSense anvender ligeledes såkaldte Web Beacons (usynlige grafikker). Via disse Beacons kan informationer såsom brugerfrekvenser på disse sider evalueres.

De via Cookies og Web Beacons fremkomne informationer om benyttelsen af denne hjemmeside (sammen med din IP-adresse) og udleveringen af reklameformater transmitteres til en Google server i USA og gemmes dort. Disse informationer kan Googlr videregive til Googles kontraktpartnere. Google vil imidlertid ikke sammenføre din IP-adresse med andre af dine gemte data.

Du kan forhindre installationen af Cookies gennem en tilsvarende indstilling af din Browser software; vi henviser dog til, at du i så tilfælde evt. ikke kan gøre brug af alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang. Ved brug af denne hjemmeside erklærer du dig indforstået med, at der sker en bearbejdelse af dine data via Google som beskrevet ovenfor.

Erklæring om databeskyttelse for brugen af Google +1

Registrering og videregivelse af informationer:
Ved hjælp af Google +1-knappen kan du offentliggøre informationer globalt. Via Google +1-knappen får du og andre brugere personaliseret indhold af Google og vores partnere. Google gemmer såvel informationen, som du har givet for et indhold +1, ligesom informationer om siden, som du har kigget på ved at klikke på +1. Dine +1 kan vises i internet som henvisninger sammen med dit profilnavn og dit foto på Google-tjenester, som f.eks. i søgeresultater eller i dit eget Google-profil, eller andre steder på hjemmesider og annoncer i internet. For at forbedre Google-tjenester for dig og andre, gemmer Google informationer om dine +1-aktiviteter. For at kunne anvende Google +1-knappen, behøver du en globalt synlig offentlig Google-profil, der mindst skal indeholde det valgte navn for profilen. Dette navn anvendes ved alle Google-tjenester. I nogle tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, som du har anvendt ved deling af dine indhold via din Google-konto. Din Google-profils identitet kan vises til brugere, som kender din email-adresse eller råder over andre identificerende informationer af dig.

Anvendelse af de registrerede informationer:
Tilligemed de ovenfor beskrevne formål for anvendelsen benyttes dine informationer ifl. de gældende Google-databeskyttelsesbestemmelser. Google offentliggør evt. sammenfattede statistikker om +1-aktiviteter for brugerne hhv. videregiver disse til brugere og partnere såsom publisher, annoncører eller tilknyttede hjemmesider.

Erklæring om databeskyttelse for brugen af Twitter

På vores sider er funktioner for Twitter integreret. Disse funktioner tilbydes via Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Benyttes Twitter og funktionen "Re-Tweet" bliver de hjemmesider, du kigger på, knyttet til din Twitter-account og offentliggjort over for andre brugere. Dermed overdrages data også til Twitter. Vi henviser til, at vi som udbyder af siderne ingen kendskab får til indholdet af de overdragne data og brugen via Twitter. Yderligere informationer herom finder du i Twitters erklæring om databeskyttelse på http://twitter.com/privacy.

Dine indstillinger for databeskyttelse hos Twitter kan du ændre i konto-indstillingerne på http://twitter.com/account/settings

Kildehenvisning: Datenschutzerklärung eRecht24, Facebook Datenschutzerklärung, Google Analytics Datenschutzerklärung, Google Adsense Haftungsausschluss, Google +1 Bedingungen, Twitter Bedingungen