Impressum

Oplysninger jfr. § 5 TMG:
Nordfriesisches Innovations-Center GmbH
Schmiedestraße 11
25899 Niebüll
Tyskland

Repræsenteret ved:
Direktør
Dr. Matthias Hüppauff
Bestyrelsesformand:
Landrat Dieter Harrsen

Kontakt: Telefon: 0049 - 4661-934 660 (fra DK)
Telefax: Telefax: 0049 - 4661-934 669 (fra DK)
E-Mail: info@nic-nordfriesland.de

Optagelse i register: Optagelse i tysk handelsregister.
Retten for registreringen: Amtsgericht Flensburg
Registreringsnummer: HRB 926 NI

Moms-ID: Moms-Identifikationsnummer jfr. § 27 a Umsatzsteuergesetz (Momsloven): DE 161290049
Skattekontoret i Flensburg: St.Nr. 21 235 06472

Oplysninger til erhvervsansvarsforsikring:
Selskabets navn og sæde:
Provinzial Nord AG
Sophienblatt 33
24097 Kiel
Tyskland

Gyldighedsområde for forsikringen: Tyskland

Ansvarlig for indholdet jfr. § 55 Afsnit 2 RStV: Nordfriesisches Innovations-Center GmbH
Birte Volquardsen
Schmiedestraße 11
25899 Niebüll
Tyskland

Kildeangivelser for de anvendte billeder og grafikker: www.nordnordwest.com
Carlos Arias Enciso

Iris Jensen, Birkstraße 46, 25917 Leck

Kilde: http://www.e-recht24.de


Koncept, udformning, programmering
NORDNORDWEST Kommunikation & Design GmbH
www.nordnordwest.com

CMS-System & Webhosting
ProducerWorld Ltd. & Co. KG
www.producerworld.de


Juridiske henvisninger
Indholdet og præsentationen af denne hjemmeside er beskyttet af ophavsret. Kopiering og øvrig brug af informationer og data, især anvendelse af tekster, tekstdele, billeder og grafikker er, hvor andet ikke er gældende, kun tilladt efter forudgående accept af Nordfriesisches Innovations Center (NIC). Brugen af samtlige informationer og det hermed forbundne gøren og laden er underlagt tysk ret. Opfyldelsessted og værneting er Husum.
Layout og udformning af tilbudet i det hele samt dets enkelte elementer er beskyttet af ophavsret. Det samme gælder for de redaktionsmæssige bidrag i særdeleshed og deres udvalg og sammensætning. Yderligere anvendelse og kopiering er kun tilladt til private formål. Der må ikke foretages ændringer, og kilder skal kendetegnes. Anvendelse til offentlig brug må kun ske med ophavsmands samtykke. Enhver kan uden speciel tilladelse anvende pressemeddelelsers og bekendtgørelsers indhold. Fotos og grafikker må dog kun anvendes med speciel tilladelse fra WFG. Enkelte dele af indholdet kan indeholde specielle bemærkninger vedr. copyright, hvilke skal følges.

Problematikken vedr. eksterne links
NIC er jfr. § 5 Afsnit 1 Mediendienste-Staatsvertrag (Medietjenester-statskontrakt) i henhold til almindelig lovgivning ansvarlig for "eget indhold", som NIC stiller til rådighed. Ved disse egne indhold skelnes der mellem krydshenvisninger "links" og indhold, der stilles til rådighed af andre udbydere. Gennem denne krydshenvisning stiller NIC for så vidt "fremmede indhold" jfr. § 5 Afsnit 1 til rådighed, som på denne vis er kendetegnet.
For disse "fremmede indhold" er NIC kun ansvarlig, når NIC har positivt kendskab til dem (dvs. også ved retstridige hhv. strafbare indhold) og det er teknisk muligt og rimeligt for NIC at forhindre deres benyttelse.
Dette er ikke altid muligt med det samme: Ved "links" drejer det sig altid om dynamiske henvisninger. NIC har ved første sammenknytning dog kontrolleret det fremmede indhold, om der igennem dette muligvis udløses civilretligt eller strafferetligt ansvar. NIC er imidlertid ikke forpligtet til stadig at kontrollere forandringer, der begrunder ny ansvarplacering, mht. indhold, som NIC henviser til i dens tilbud. Denne erklæring gælder for alle viste eksterne links og for alle indhold af fremmede sider, som bannere, buttons og øvrige henvisninger af præsentationen af nic-nordfriesland.de fører til.

Garanti
NIC forsøger gennem vedvarende ajourføring at sørge for, at alle informationer og data på hjemmesiden er rigtige og aktuelle. Der hæftes ikke for og overtages ingen garanti for evt. sætningsfejl såvel som for rigtigheden og aktualiteten af indholdet. NIC hæfter heller ikke for direkte eller indirekte skader, samt mistet fortjeneste, som opstår på grund af informationer, der fremgår af denne hjemmeside. Derudover står "wfg-nf.de"`s tilbud under forbehold for den tekniske disposition, især med henblik på nødvendig ajourføring og bortfald på grund af tekniske uheld.

Gemme adgangsdata Ved enhver forespørgsel på en fil på nic-nordfriesland.de bliver data for adgangen gemt. Hvert datasæt består af:

  • siden, fra hvilken filen blev forespurgt
  • filens navn
  • dato og klokkeslet for forespørgslen
  • den overførte mængde af data
  • status for adgangen (fil overføres, fil ikke fundet etc.
  • en beskrielse af den anvendte webbrowsers type

De gemte data evalueres udelukkende til statistiske formål hos NIC, og der sker ingen videregivelse til tredjemand, ejheller i udsnit. Der gives bevidst afkald på det sædvanlige i at gemme forespørgerens pc-adresse. Fremstilling af brugerprofiler udelukkes dermed.

Tjenester
nic-nordfriesland.de tilbydes gratis. Det nordfrisiske Innovations-Center bestræber sig på at udvide tjenesterne i denne præsentatonen på en brugervenlig måde. Alligevel forbeholdes retten til, uden forudgående besked, at foretage ændringer eller tilføjelser af de til rådighed stående tjenester eller at tilbyde tjenester mod betaling. Ændringer vises i denne internetpræsentation under rubrikken Bekanntmachungen (bekendtgørelser). Der er ingen krav om offentliggørelse af data eller informationer overfor tredjemand.

Diese Seite wurde mit Weblication® CMS erstellt